Varžybų dokumentacija / Competition documents

 

Organizatoriaus biuletenis nr.2_ Organizer bulletin 2

Organizatoriaus biuletenis nr.1_ Organizer bulletin 1

Papildomi nuostatai

Supplementary Regulations

Priedas_Nr_1_Maršrutinė kortelė_Itinerary card _LARČ

Priedas_Nr_1A_Maršrutinė kortelė_Itinerary card _LRSČ

Priedas_Nr_2_Susipažinimo su trasa grafikas_Reconnaissance schedule

Priedas_Nr_3_Teisėjas ryšiams su dalyviais_Competitor’s relations officer

Priedas_Nr_3A_Teisejo ryšiams su dalyviais darbo planas_Competitors relations officer working plan

Priedas_Nr_4_Startinių numerių ir reklaminių tekstų išdėstymo schema_Positioning order of start numbers and advertising text

Priedas_Nr_5_Paraiška_Entry form

Priedas_Nr_6_Komandinė paraiška LARČ_Team Entry Form for LARC participants

Priedas_Nr_6A_Komandinė paraiška LRSČ_Team Entry Form for LRSC participants

Priedas_Nr_7_Draudžiamų kelių zona_Prohibited roads zone

Priedas_Nr_8_Baudų lentelė_LT_LARČ

Priedas_Nr_8_Table of penalties EN_LARČ

Priedas_Nr_8A_Baudų lentelė

Priedas_Nr_8A_Table of penalties EN

Priedas_Nr_9_Saugumo įrangos deklaracija_Declaration of Safety equipment

Priedas_Nr_10_Kuro deklaracija_Declaration of used fuel

Priedas_Nr_11_Bioetanolį naudojančių automobilių žymejimas_Marking of the cars using bioethanol

Priedas_Nr_12_GPS saugos ir kontrolės įrangos montavimo ir naudojimo schema

Priedas_Nr_13_Akreditacija žurnalistams_Information to media and accreditation form

Priedas_Nr_14_Serviso parko schema vietų rezervavimui_Scheme of the Service park for places reservation

Priedas_Nr_15_Agreement to take responsibility and instructions about poble risk_EN

Priedas_Nr_15_Sutikimas prisiimti atsakomybę ir instrukcija apie galimą riziką_LT